We wtorek 10 kwietnia, w ramach projektu pn. „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, rozpoczęły się zajęcia indywidualne z coachem. Trening 10 i 17 kwietnia poprowadził Adrian Skarżyński – trener. Przygotowany przez niego program opierał się na treningu kompetencji i umiejętności społecznych. W dużym uproszczeniu zajęcia polegały na tym, by chłopcy spróbowali zwizualizować swoje życie – osobiste i zawodowe, w perspektywie 10 najbliższych lat. Zabieg ten miał na celu motywacje młodych ludzi i skłonienie ich do myślenia o swojej przyszłości, przede wszystkim planowania swojej kariery zawodowej. Wszyscy chłopcy uczestniczący w zajęciach byli pod wrażeniem prowadzącego, jak twierdzili „nigdy w ten sposób nie patrzyli i nie myśleli o swojej przyszłości”. To był pierwszy kontakt naszych wychowanków z tego typu zajęciami.

Równocześnie w ramach poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego 12 kwietnia rozpoczęły się zajęcia indywidualne z psychologiem, które będą kontynuowanego po przerwie na egzaminy gimnazjalne.