Przepustkę w piątek otrzymuje wychowanek, który:

  1. Wypełnia sumiennie obowiązki wychowanka
  2. Ma odpowiednie warunki do pobytu domu,
  3. W poprzedzającym przepustkę tygodniu jego zachowanie i nauka nie budziły zastrzeżeń.