Szkolny Punkt Informacji i Kariery

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w roku szkolnym  2019/2020 prowadzone są zajęcia  z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach projektu pn.  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Celem projektu jest  podniesienie u uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W bieżącym półroczu  wsparciem z tego zakresu  zostało objętych dziewięciu   uczniów, którzy mają  możliwość skorzystania z zajęć indywidualnych jak  i warsztatowych z doradztwa edukacyjno –  zawodowego.

 

 

 

Szkolny Punkt Informacji i Kariery

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w roku szkolnym  2018/2019 prowadzone są zajęcia  z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach projektu pn.  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Celem projektu jest  podniesienie u uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W bieżącym roku szkolnym wsparciem z tego zakresu  zostało objętych ośmiu  uczniów, którzy mają  możliwość skorzystania z zajęć indywidualnych jak  i warsztatowych z doradztwa edukacyjno –  zawodowego.  

 

 

Harmonogram szkolnego punktu kariery i informacji – 1 –

Harmonogram szkolnego punktu kariery i informacji – 2 –

Harmonogram szkolnego punktu kariery i informacji – 3 –


Wyjazd na Targi Edukacyjne w Krakowie

Dnia 23.03.2019 r. grupa wychowanków naszego Ośrodka udała się do Krakowa, aby wciąć udział w Targach Edukacyjnych – Festiwal Zawodów w Małopolsce.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”79″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”0″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 

Warsztaty w WUP w Tarnowie

W dniu 14.03.2019 r.  w ramach działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery nasi wychowankowie udali się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Tarnowie, gdzie odbyły się warsztaty z  zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży potrzeby i roli planowania przyszłości edukacyjnej i zawodowej.


Doposażenia Szkolnego Punktu Informacji i Kariery

Dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach projektu:  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  Szkolny Punkt Informacji został doposażony  w nowoczesna tablicę interaktywną oraz projektor multimedialny .


Wizyta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”76″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”0″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] 


Szkolny Punkt Informacji i Kariery

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łysej Górze od września 2018 roku prowadzone są zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach projektu pn.  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Celem projektu „ jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W bieżącym roku szkolnym wsparciem z tego zakresu zostało objętych dwunastu uczniów, którzy mają możliwość skorzystania z zajęć indywidualnych jak i warsztatowych z doradztwa edukacyjno – zawodowego. Każdy z uczestników po zakończonych zajęciach otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie.


Szkolny Punkt Informacji i Kariery – w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łysej Górze

 

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łysej Górze od 4 września 2017 roku realizowany jest projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Celem projektu jest m.in. podniesienie u uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Wsparciem projektowym w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego została objęta grupa dwunastu uczniów z klasy trzeciej gimnazjum. W ramach prowadzonych działań uczniowie mają możliwość udziału m.in. w zajęciach warsztatowych i konsultacjach indywidualnych organizowanych w ramach działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery.

Na terenie szkoły został również utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiający realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów. Zadania w SPInce realizowane są przez doradcę zawodowego zatrudnionego w szkole.

Harmonogram szkolnego punktu kariery i informacji – 1 –

Harmonogram szkolnego punktu kariery i informacji – 2 –

Harmonogram szkolnego punktu kariery i informacji – 3 –

 


W dniu 04.09.2017 Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze podpisał oświadczenie o powołaniu Szkolnego Punktu Informacji i Kariery – SPInKa, którego działalność finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w projekcie  pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
 
SPInKa utworzona została w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii – Szkole Podstawowej w Łysej Górze (z klasami gimnazjalnymi). Jej zadaniem jest zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno -zawodowego dla zainteresowanych uczniów tak by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy. Ponadto SPInKa oferuje podniesienie kwalifikacji doradców edukacyjno -zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego poprzez przedmiotowe studia podyplomowe oraz cykliczne szkolenia z zakresu treści merytorycznych prowadzonych zajęć. Doskonalenie kadry odbywać się będzie m.in. w oparciu o programy szkoleń przygotowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE).
 
W ramach SPInKi organizowane będą spotkania z rodzicami na temat doradztwa edukacyjno – zawodowego, opracowane zostanie poradnictwo dla uczniów w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji, w celu przygotowania Indywidualnego Planu Działania.

                                                                                                                                                              
Czas realizacji działań edukacyjno – doradczych w ramach SPInKi w Powiecie Brzeskim zaplanowany jest do końca 2019 roku.


Dokumenty do pobrania:

Harmonogram spotkań

Regulamin 1

Regulamin 2

Regulamin 3

Regulamin 4

Formularz zgłoszeniowy

Lista uczestników zajęć SPInKa

Deklaracja (oświadczenie) o uczestnictwie w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Zakres danych osobowych

Informacja o zakresie danych osobowych_przetwarzanych w CSTSL 2014