Doczekaliśmy się!

26 marca 2018 r. wystartowała pierwsza forma wsparcia dla naszych wychowanków w ramach projektu unijnego „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie”, a mianowicie zajęcia z doradcą zawodowym w ramach tworzenia Indywidualnego Planu Działania (IPD). To już kolejny projekt finansowany ze środków unijnych, który odbywa się w MOS w Łysej Górze.

Tym razem wychowankowie podszkolą swoje umiejętności w ramach kursów min: baristy, grafika komputerowego, prawo jazdy AM – to oczywiście tylko niektóre propozycje przewidziane na to półrocze. Dzięki nim nasi chłopcy będą mieli możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia w dziedzinach, które z pewnością pomogą im w przyszłości w życiu zarówno zawodowym jak i prywatnym. Ponadto przewidziane są także wizyty zawodoznawcze, zajęcia z psychologiem i coachem.

Ośrodek wzbogaci się także o nowy sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Nie da się ukryć, że jest to dla nas ogromne wsparcie, ale i korzyść płynąca z udziału w tej zacnej inicjatywie (ŁJ).