Aktualne oferty zamówień znajdują się na stronie:

https://bip.malopolska.pl/moswlgorze,m,39650,zamowienia-publiczne.html