ZAJĘCIA W DNIACH NAUKI SZKOLNEJ
6:30 – 6:40 Pobudka
6:40 – 6:55 Przygotowanie do śniadania
6:55 – 7:00 Apel
7:00 – 7:30 Śniadanie
7:30 – 7:45 Przygotowanie do lekcji
7:45 – 13:50 Lekcje
13:50 – 14:00 Przygotowanie do obiadu
14:00 – 14:30 Obiad
14:30 – 15:00 Odpoczynek poobiedni
15:00 – 16:00 Zajęcia rekreacyjne
16:00 – 17:00 Nauka własna
17:00 – 18:50 Zajęcia rozwijające i wspierające, koła zainteresowań
18:50 – 19:00 Przygotowanie do kolacji
19:00 – 19:30 Kolacja
19:30 – 20:30 Zajęcia na grupie
20:30 – 21:00 Dyżury porządkowe
21:00 – 21:30 Przygotowanie do snu
21:30 – 22:00 Czas własny w sypialni, wyciszenie
22:00 Cisza nocna
ZAJĘCIA W SOBOTĘ ZAJĘCIA W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA
8:00 – 8:55 Pobudka, toaleta 8:00 – 8:55 Pobudka, toaleta
8:55 – 9:00 Zbiórka i wyjście na śniadanie 8:55 – 9:00 Zbiórka i wyjście na śniadanie
9:00 – 9:30 Śniadanie 9:00 – 9:30 Śniadanie
9:30 – 11:30 Generalne porządki 9:30 – 10:00 Porządki w pokojach
11:30 – 12:30 Wyjście do sklepu – wychowankowie pozostali w ośrodku – gry świetlicowe 10:00 – 12:30 Zajęcia sportowe i rekreacyjne
12:30 – 13:45 Zajęcia w grupach 12:30 – 13:00 Przygotowanie do Mszy
13:45 – 14:00 Przygotowanie do obiadu 13:00 – 14:00 Msza Święta – dla pozostałych wychowanków „skupienie indywidualne”
14:00 – 14:30 Obiad 14:00 – 14:30 Obiad
14:30 – 15:00 Przerwa poobiednia 14:30 – 15:00 Czas wolny
15:00 – 18:30 Zajęcia rekreacyjno-sportowe 15:00 – 18:30 Zajęcia rekreacyjno-sportowe
18:30 – 19:00 Czas wolny 18:30 – 19:00 Czas wolny
19:00 – 19:30 Zbiórka i kolacja 19:00 – 19:30 Zbiórka i kolacja
19:30 – 20:00 Zajęcia kulturalno-oświatowe 19:30 – 20:00 Wiadomości
20:00 – 21:30 Akademia filmowa 20:00 – 20:30 Społeczność
21:30 – 22:00 Toaleta wieczorna 20:30 – 21:00 Dyżury porządkowe
22:00 Cisza nocna 21:00 – 21:30 Przygotowanie do snu
21:30 – 22:00 Czas własny w sypialni, wyciszenie
22:00 Cisza nocna