Rodzina – w sobotę i niedzielę w godzinach 10:00 – 18:00
Znajomi – w sobotę lub niedzielę w godzinach 10:00 – 18:00
Wizyta trwa nie dłużej niż 2 godziny ; znajomi przebywają w pomieszczeniach ogólnodostępnych /świetlica grupy, hall, obejście wokół budynku/.