1. Jako członek społeczności zobowiązuję się do:
  • nie używania przemocy fizycznej i psychicznej (nie wymuszam, nie zastraszam, nie obmawiam, nie używam wyzwisk, nie pokazuję obraźliwych gestów/,
  • kulturalnego odnoszenia się do innych,
  • nie przywożenia do Ośrodka: papierosów, narkotyków, alkoholu, substancji palnych i żrących, zapalniczek, zapałek, niebezpiecznych ostrych narzędzi (nożyczki, noże, pilniki, śrubokręty itp.),
  • nie przywożenia urządzeń elektrycznych (grzałki, lampki),
  • nie przywożenia telefonów komórkowych (w wyjątkowych przypadkach za obustronnym porozumieniem rodziców i wychowawców przywieziony telefon trafia do depozytu),
  • punktualnego powrotu z przepustek i przestrzegania rozkładu dnia,
  • przekazywania do wychowawcy zażywanych leków,
  • nie opuszczania Ośrodka bez zgody wychowawcy,
  • dbania o wyposażenie pomieszczeń Ośrodka, pomocy w pracach porządkowych w ośrodku i wokół,
  • utrzymywania czystości w pomieszczeniach internatu i szkoły oraz zmiany obuwia
  • przestrzegania higieny osobistej.
 2. Jako uczeń gimnazjum zobowiązuję się do:
  • punktualnego przychodzenia na lekcje,
  • czynnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych,
  • przynoszenia zeszytów, książek i przyborów szkolnych na zajęcia,
  • przygotowywania się do zajęć zgodnie z planem lekcji,
  • sumiennego i starannego odrabiania lekcji i uzupełniania brakujących tematów,
  • rzetelnego uczestnictwa w zajęciach reedukacyjnych,
  • kulturalnego zachowywania się w czasie zajęć lekcyjnych i na przerwach,
  • dbałości o wyposażenie klas i pracowni (nie niszczenia ławek, krzeseł, ścian, tablic0,
  • schludnego i estetycznego wyglądu w szkole /odpowiedni strój, a u dziewcząt nie wyzywający makijaż, związane włosy, dyskretna biżuteria/.

Ośrodek nie odpowiada za cenne przedmioty przywożone z domów (sprzęt elektroniczny, telefony, markowe ubrania).
W przypadku drastycznego łamania regulaminu pracownicy pedagogiczni mają obowiązek wezwać policję oraz powiadomić o zdarzeniu rodziców i sąd.