W ramach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze funkcjonuje szkoła podstawowa oraz branżowa szkoła I stopnia w zawodzie ślusarz.

 Pawilon szkoły podstawowej posiada:

  • 3 sale lekcyjne (każda wyposażona w tablicę multimedialną i laptop)
  • pracownię komputerową (wraz z pracownią druku 3D)
  • bibliotekę,
  • gabinet pedagoga i psychologa

Pawilon szkoły branżowej posiada:

  • salę warsztatową do praktycznej nauki zawodu
  • 2 sale z nowoczesnym multimedialnym monitorem 75″