Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.
Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych.
Dzięki udziale Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze w projekcie grantowym realizowanym przez Powiat Brzeski pod nazwą „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” nasza placówka wzbogaciła się o wysokiej jakości sprzęt audiowizualny w postaci monitorów interaktywnych oraz notebooków, wzbogacające atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz umożliwiają zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.