„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Papież Jan Paweł II

Od kilku lat w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łysej Górze zachęcamy młodzież do działań w ramach wolontariatu. Nasi wychowankowie okazują się osobami o wrażliwym sercu, poświęcając swój wolny czas dla innych. Najczęstszą formą wolontariatu i taką, z której jesteśmy najbardziej dumni, to systematyczna, stała pomoc naszych wychowanków w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Brzesku.

Wolontariusze z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze zobowiązali się do systematycznej współpracy z brzeskim Hospicjum w którym to raz w tygodniu po skończonych zajęciach lekcyjnych pomagają osobom potrzebującym.

Taka forma wolontariatu uczy odpowiedzialności, systematyczności, dobrego planowania swoich zajęć, uwrażliwia na potrzeby innych.

W ostatnim czasie wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze włączyli się również w pomoc w organizacji Mszy Świętej dla osób przebywających w Hospicjum jak i ich rodzin. Dzięki oprawie muzycznej , za którą odpowiedzialny był Pan Mateusz Sitar jak i zaangażowaniu wychowanków udało nam się jeszcze bardziej ubogacić poniedziałkowe nabożeństwo.

Jesteśmy bardzo dumni z naszych wolontariuszy, chcemy żeby i oni mieli świadomość, że to co robią jest bardzo ważne i godne naśladowania.

Opiekun wolontariatu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łysej Górze – Tomasz Kula