Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Łysa Góra 274

32-853 Łysa Góra

Tel. 14 66 57 313

email: sekretariat@mos.edu.pl