Religia

 

Język angielski

 

Język polski

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 • 31.03.2020 r. Temat: Zasady Savoir-vivre-czyli o zasadach dobrego wychowania.Na dzisiejszej lekcji poznamy  zasady dobrego wychowania i będziemy się starać wcielać je w życie.
  Obejrzyj filmik na temat koronawirusa i przestrzegaj zasad higieny i bezpieczeństwa.Wszystkie materiały do lekcji zostały przesłane na maile uczniów zgodnie z ustaleniami
 • 7.04.2020 r.
 • 21.04.2020 r.
 • 28.04.2020 r.

 

Chemia

 

Matematyka

 

Fizyka

 

Muzyka

 

Plastyka

 

Historia

 • 2.04.2020 r. Temat:I wojna światowa 1914-1918
  Obejrzyjcie fragment filmu-6 minut i odpowiedzcie na pytania-jakie państwa należały do entanty  ?-co to były  państwa centralne?-kto walczył pod Marną i czym zakończyła się bitwa?https://www.youtube.com/watch?v=AxZh8aqEbGU  
 • 16.04.2020 r.
  Temat:Sprawa  polska   w  czasie  I wojny  światowej.
  Proszę przesłać  mailem  odpowiedzi   na pytania
  1.Jakie  były   postanowienia  Aktu  5 Listopada?
  2.Jakie  znaczenie   dla  sprawy  polskiej   miało   orędzie   prezydenta  W.Wilsona ?
  3.Kto reprezentował   Polaków  na   konferencji   paryskiej   i jakie ziemie   przyznano    w traktacie  wersalskim?
 • 23.04.2020 r.
  Temat:Powtórzenie wiadomości-I wojna światowa.

  Obejrzyjcie krótki film   o I wojnie światowej,zwróćcie uwagę   na przyczyny  wybuchu wojny,zapamiętajcie  jakie państwa  należały  do trójprzymierza i ententy,najważniejsze bitwy  na froncie  zachodnim i wschodnim
   
  -sprawdzian z I wojny światowej -30.04   (czwartek) 
 • 30.04.2020 r.
  Temat:Sprawdzian wiadomości-I wojna światowa
 • 7.05.2020 r.
  Temat:Świat po I wojnie światowej.
   Obejrzeć fragment filmu na YouTube (od 7 do 25 minuty),
    Zapisać w zeszycie temat lekcji ,  postanowienia traktatu wersalskiego
      28 VI 1919 roku oraz cel powstania Ligi Narodów.
  Zapoznać się  ze skutkami wielkiego  kryzysu gospodarczego   w 1929 r.
   
 • 14.05.2020 r.
  Temat:Narodziny faszyzmu.
  Obejrzyj  lekcję o początkach  faszyzmu  we Włoszech oraz przeczytajcie   z epodręcznika o faszyźmie  w Niemczech (od Trudne  początki  Republiki Weimarskiej do A.Hitlera).Zwróć  uwagę jaka była sytuacja we Włoszech po I wojnie i w Niemczech.
  https://www.youtube.com/watch?v=faQsr_RKZew   https://epodreczniki.pl/a/poczatki-faszyzmu-w-niemczech-i-we-wloszech/Dt0rn7mhszadanie:odpowiedz na pytania:
  1.Kim był B.Mussolini i kiedy przejął władzę?
  2.Jakie poglądy głosił A Hitler?
  odpowiedzi napisać w punktach i przesłać mailem
 • 21.05.2020 r.
  Temat:ZSRR-imperium komunistyczne.
  Przeczytajcie  tekst  w epodręczniku otwierając poniższy link.
  Zwróćcie uwagę  w jakich okolicznościach  Józef Stalin  przejął  władzę  w Związku Radzieckim i jakie z dokonały się wtedy zmiany  w gospodarce.
  W zeszycie zapisać temat lekcji i notatkę (w punktach) do podanych zagadnień.
   
 • 28.05.2020 r.

  Obejrzyjcie lekcję online otwierając poniższy link
  Zwróćcie uwagę w jakich okolicznościach Polska odzyskała niepodległość  w 1918 roku.
  W zeszycie   zapisać  notatkę do podanych zagadnień
  1.Ośrodki władzy na ziemiach polskich w 1918 roku.
  2.Przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego
  zadanie proszę przesłać mailem
   
 • 4.06.2020 r.

  Temat:Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej.
  Obejrzyjcie lekcję online i na jej podstawie napiszcie notatkę z lekcji,zadanie  proszę przesłać mailem ( to jest na ocenę)
   
   

 

Język niemiecki

 

Biologia

 • 7.04.2020 r.
  Dzisiaj nauczymy się co to jest układ moczowy, jak wygląda produkcja moczu, zaburzenia funkcjonowania układu moczowego. Proszę zapoznać się z tekstem, ilustracjami i zrobić ćwiczenia.
  https://epodreczniki.pl/b/PcYF8oUem
 • 21.04.2020 r.
  Proszę zapoznać się z lekcją i zrobić ćwiczenia. Za tydzień będzie sprawdzian z oddychania i układu moczowego. Pozdrawiam. M. Rega
  https://epodreczniki.pl/b/PVsKHPdxe
 • 28.04.2020 r.
  Karta pracy 1
 •  5.05.2020 r.Witam, zaczynamy nowy dział: układ nerwowy. Dzisiaj o odruchach. PowodzeniaTemat: Odruchy bezwarunkowe i warunkowe Nauczę się: omawiać budowę obwodowego układu nerwowego; opisywać funkcję nerwów czuciowych i ruchowych; omawiać drogę impulsu nerwowego, korzystając ze schematu łuku odruchowego; wykazywać znaczenie odruchów warunkowych i bezwarunkowych oraz porównywać je ze sobą.
 • 12.05.2020 r.
  Temat: Oko – narząd wzroku
  Na tej lekcji nauczę się: wykazywać, że budowa oka ma związek z pełnionymi przez nie funkcjami; opisywać, jak powstaje wrażenie wzrokowe. Skorzystam z e-podręcznika (Rozdziały: 1. Ochrona oka; 2. Twardówka, naczyniówka i siatkówka; 3. Jak powstają obrazy; 4. Przystosowania oka do widzenia w różnych warunkach).

 

 • 19.05.2020 r.
  Temat: Ucho – narząd słuchu i równowagi
  Nauczę się: opisywać budowę i funkcję elementów ucha zewnętrznego, środkowego, wewnętrznego; wykazywać związek budowy ucha z pełnionymi przez nie funkcjami; wyjaśniać, w jaki sposób powstaje wrażenie słuchowe; opisywać, jak działa narząd równowagi; wymieniać czynniki, które mogą pogorszyć słuch, i wyjaśniać, jak ich unikać.

 

 • 26.05.2020 r.
  Temat: Układ hormonalnyNauczę się: wymieniać gruczoły dokrewne i produkowane przez nie hormony; wskazywać na schemacie lokalizację gruczołów dokrewnych; wyjaśniać, na czym polega swoistość działania hormonów; opisywać znaczenie hormonów w regulacji czynności życiowych organizmu.

 

 • 2.06.2020 r.
  Inne zmysły
  Nauczę się: wymieniać funkcje i znaczenie zmysłów smaku, węchu i dotyku; objaśniać, jak funkcjonują zmysły węchu, smaku i dotyku; wskazywać istnienie zmysłów innych niż posiadane przez ludzi.