(kliknij plan, żeby powiększyć)

Nauczanie zdalne – materiały dla uczniów –
(strona aktualizowana na bieżąco)

Szkoła Podstawowa

Szkoła Branżowa


Uwaga uczniowie klasy VIII!
W dniach 17-25 marca Centralna Komisja Egzaminacyjna na swoich stronach będzie umieszczała zestawy zadań (wraz z odpowiedziami), które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty.

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

 

Przedmioty zawodowe (szkoła branżowa):

http://www.szkolabranzowa.mos.lysagora.stronazen.pl/


Język angielski:

Materiały z języka angielskiego


Matematyka i chemia:

Zagadnienia dotyczące bieżącego materiału edukacyjnego z matematyki i chemii


Język polski

Zagadnienia z języka polskiego – szkoła podstawowa –

Zagadnienia z języka polskiego – szkoła branżowa –


Fizyka

Zagadnienia z fizyki


Biologia
Klasa VII
Układ oddechowy człowieka
Choroby i higiena układu oddechowego, proszę obejrzeć film
Jak jest zbudowany układ wydalniczy? proszę narysować i podpisać schemat budowy układu wydalniczego
 
Klasa VIII
Populacja i jej cechy
Na czym polega konkurencja?
Proszę obejrzeć filmy i zrobić notatkę
 
Klasa V i VI
Przystosowanie ptaków do lotu
Znaczenie ptaków
Proszę obejrzeć filmy:
 
Klasa I BR
Klonowanie ssaków
Znaczenie badań DNA w nauce i medycynie Po obejrzeniu filmów proszę napisać po 4 argumenty za i 4 przeciw klonowaniu i pożywieniu GMO

Muzyka, plastyka

Proszę przerobić tematy ze strony epodreczniki.pl

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/plastyka
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/muzyka

Klasa V

(lekcje ze strony https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje)

– Plastyka –

Lekcja 1. Dzieło sztuki w trzech wymiarach – rzeźba jako bryła. / „Papierowe ptaki”, „Skrzydlate, fantastyczne zwierzęta”

Wykonam pracę plastyczną. Zaznajomię się z pojęciami: bryła, przestrzeń, trzy wymiary.

– Muzyka –

Lekcja 1. Polskie tańce narodowe

Na tej lekcji poznam polskie tańce narodowe, będę uczył się, jak je odróżniać i charakteryzować.

Klasa VI

(lekcje ze strony: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje)

– Muzyka –

Lekcja 1. Różne współczesne style muzyczne

Na tej lekcji poznam różne style muzyczne (np. pop, rock, jazz, folk, rap, techno, disco, reggae i inne).

 

– Plastyka –

Lekcja 1. O walorze. / „Światła latarni morskiej na morzu”, „Światła samochodów w nocy” lub „Portret jak czarno-białe zdjęcie”

Wykonam pracę plastyczną. Zaznajomię się z pojęciami: walor barwy, walor plamy, janość barwy, jasność plamy, pejzaż, portret.

Historia
Klasa V

Powtarzać wiadomości do sprawdzianu z tematów:

-Bizancjum w czasach świetności
-Arabowie i początki islamu
-Nowe państwa w Europie-państwo Franków
-Rzesza Ottonów
 
Następny temat :Epoka rycerzy (napisać notatkę do zeszytu korzystając z Internetu,podręcznika lub innych książek do podanych zagadnień)
1.Czym zajmowali się rycerze?
2.Cechy rycerza
3.Pasowanie na rycerza
 
Klasa VI
 

Powtarzać wiadomości do sprawdzianu z tematów:

-Monarchia absolutna we Francji
-Monarchia parlamentarna w Anglii
-Oświecenie w Europie
-Stany Zjednoczone Ameryki
 
Następny temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów
sporządzić notatkę korzystając z Internetu,podręcznika,encyklopedii do zagadnień
1.Początki panowania Augusta II Mocnego
2.Rzeczpospolita w czasie wojny północnej
3.Rządy Augusta III
 
Klasa VII
 

Temat:Świat na drodze ku I wojnie światowej

1.Konflikty między mocarstwami na przełomie XIX i XX wieku
2.Utworzenie trójprzymierza i trójporozumienia
3.Konflikty na Bałkanach na początku XX wieku
 
Sporządzić notatkę do podanych zagadnień korzystając z Internetu,podręcznika,encyklopedii,innych dostępnych książek
 
Następny temat:Na frontach I wojny światowej
1.Zamach w Sarajewie 28 VI 1914 r.
2.Walki na zachodzie Europy
3.Wojna pozycyjna
4.Walki na Bałkanach i we Włoszech
 
Klasa VIII
 

Sporządzić notatkę do podanych tematów korzystając z Internetu,podręcznika,encyklopedii,innych książek

 
Temat:Polska w czasach stalinizmu
1.Powstanie PZPR
2.Przemiany gospodarczo-społeczne
3.Konstytucja PRL 1952 r
 
 
Temat:Wydarzenia czerwcowe 1956 r
1.PRL po śmierci Stalina-spory wewnętrzne w PZPR
2..Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu 1956 r-przyczyny,przebieg i skutki
 
 
Temat:Polski Październik
1.Dojście do władzy Władysława Gomułki
2.Początki rządów Gomułki
 
Klasa Ia BR
 

Sporządzić notatkę do podanych tematów korzystając z Internetu,podręcznika, encyklopedii,innych książek do podanych tematów:

 
Temat:Polska za panowania Kazimierza Wielkiego
1.Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego
2.Reformy Kazimierza Wielkiego
 
Temat:Unia polsko -litewska 1385
1.Andegawenowie na polskim tronie-rządy Ludwika Węgierskiego i Jadwigi
2.Postanowienia unii w Krewie 1385 r.
3.Wielka wojna z zakonem krzyżackim 1409-1411
 
Klasa Ib BR
 

Sporządzić notatki do podanych tematów korzystając z Internetu,podręcznika,encyklopedii,innych książek

 
Temat:Wojna obronna 1939 r
1.Atak Niemiec na Polskę 1 IX 1939 r
2.Przebieg wojny obronnej(najważniejsze bitwy,dowódcy)
3.Skutki wojny obronnej
 
Temat:Podbój Europy przez Stalina i Hitlera
1.Wojna zimowa XI 1939-III 1940
2.Wojna z Danią i Norwegią
3.Atak Niemiec na Francję
4.Bitwa o Anglię
 
Klasa II BR
 

Napisać zadanie na temat:Przyczyny,przebieg i skutki wydarzeń grudniowych 1970

 
Następny temat:Rządy Edwarda Gierka
1.Osiągnięcia gospodarcze
2.Nowy podział administracyjny 1972
3.Początki opozycji-KOR,,KPN
napisać notatkę do podanych zagadnień korzystając z Internetu,podręcznika,encyklopedii i innych książek
 
 
WOS

Klasa VIII

Opracować podane tematy korzystając z różnych źródeł(internet,encyklopedie,podręczniki)

Temat:Państwo i demokracja
1.Pojęcie państwa
2.Cechy państwa
3.Funkcje państwa
Temat:Rodzaje ustrojów politycznych
1.Zasady państwa demokratycznego
2.Cechy państwa autorytarnego
3.Państwo totalitarne
 
 
Język niemiecki

Klasa VII

Arbeitsblatt021
Sein i haben

20.03.2020

1.Thema:

Unser Schuldirektor. Nasz dyrektor szkoły.

Ćw.5 str 43

2. Thema: Das Schulsystem in Deutschland. System szkolnictwa w Niemczech.

Przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania pod nim. Str 62 zad 16.

27.03.2020

3.Thema: Zwischenstation. Stacje- utrwalenie wiadomości o szkole. 66-67 podręcznik

4. Thema: Zwischenstation- Stacje- utrwalenie wiadomości o rodzinie. 68-69 podręcznik

Klasa VII

Czasowniki modalne teoria
Modalverben

1. Thema:Schulmeisterschaften.Mistrzostwa szkoły.

Przeczytać tekst ze zrozumieniem i odpowiedzieć na pytania str. 64 zad 7a

2.Thema: Alles Gute zum Geburtstag. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

Na podstawie zad 9a podręcznik str 66 napisać zaproszenie na twoje urodziny.

27.03.2020

3.Geschenke. Prezenty.

Wypisać z książki 12 prezentów wraz z rodzajnikiem i przetłumaczyć. Srt 68 ćw 12a

4.Grammatik in Uebungen . Gramatyka w ćwiczeniach.

Podręcznik st 72-73

 

Podstawy przedsiębiorczości

Klasa II BR

Podstawy przedsiębiorczości – zadanie

 

Geografia

Tematy dla uczniów z geografii