Język angielski
Muzyka

 

Biologia
 • 1.04.2020 4. Witam was serdecznie. Przesyłam materiały do nauczenia. Proszę przeczytać i przesłać zrobione ćwiczenia

   Gady

  Nauczę się: wskazywać charakterystyczne cechy budowy gadów; wymieniać przystosowania gadów do życia z dala od wody; rozpoznawać gady występujące w Polsce; wyjaśniać, dlaczego wszystkie gady w Polsce są objęte ochroną.

  Lekcja z e-podręcznika
  Życzę powodzenia. M. Rega

 • 7.04.2020 r.
  Dzisiaj nauczymy się jak ptaki przystosowały swoje ciała do lotu, jak wygląda budowa pióra, jakie są rodzaje piór itp. Proszę zapoznać się z tekstem, ilustracjami i zrobić ćwiczenia.
  https://epodreczniki.pl/b/PhA0LEB1C
 • 21.04.2020 r.
  Witam, dzisiaj lekcja o ssakach. Poznamy ich budowę, przystosowanie do życia w różnych środowiskach.  Proszę wymienić charakterystyczne cechy ssaków. Pozdrawiam. M. Rega. Za tydzień sprawdzian z kręgowców ( czyli wszystko o rybach, płazach, gadach, ptakach i ssakach)
 • 28.04.2020 r.
  Karta pracy 1 Karta pracy 2
 • 5.05.2020 r.
  Temat: Korzeń – podziemny organ rośliny
  Nauczę się wymieniać podstawowe funkcje korzenia, wykazywać związek stref korzenia z pełnionymi przez niego funkcjami, wykazywać różnorodność budowy korzeni roślin, rozpoznawać i opisywać modyfikacje korzeni.

 

 • 12.05.2020 r.
  Temat: Rośliny okrytonasienne

  Nauczę się: wskazywać środowiska życia roślin okrytonasiennych; opisywać charakterystyczne cechy roślin okrytonasiennych; obserwując okazy, rozróżniać przystosowania roślin do środowiska; przedstawiać znaczenie okrytonasiennych.

   
 • 19.05.2020 r.
  Temat: Rośliny okrytonasienne
  Nauczę się: wskazywać środowiska życia roślin okrytonasiennych; opisywać charakterystyczne cechy roślin okrytonasiennych; obserwując okazy, rozróżniać przystosowania roślin do środowiska; przedstawiać znaczenie okrytonasiennych.
 • 26.05.2020 r.
  Temat: Rośliny nagonasienne
  Nauczę się: opisywać miejsca występowania roślin nagonasiennych na Ziemi i ich przystosowania do warunków życia; opisywać charakterystyczne cechy roślin nagonasiennych; rozpoznawać najczęściej spotykane gatunki nagonasiennych; przedstawiać znaczenie nagonasiennych.

   
 • 2.06.2020 r.
  Nasiona i owoce okrytonasiennych
  Nauczę się: rozpoznawać elementy budowy owocu i opisywać pełnione przez nie funkcje; identyfikować różne typy owoców; opisywać budowę nasiona, zwracając uwagę na rolę jego elementów; określać warunki niezbędne do procesu kiełkowania nasion; opisywać przebieg kiełkowania nasiona; rozróżniać sposoby rozsiewania się nasion i owoców.

   

 

 

Historia
 • 1.04.2020 r. Temat: Czasy stanisławowskie.
  Proszę obejrzeć fragment filmu – 4 minuty filmu i odpowiedzieć na pytania:
  -kiedy panował Stanisław August Poniatowski?
  -jakie reformy wprowadził?
  -co to były prawa kardynalne?
 • 15.04.2020 r.
  Temat:Sejm Wielki i konstytucja 3 maja  
  https://www.youtube.com/watch?v=BXU6BqsxELM
  Otwórzcie  link  i odpowiedzi na pytania proszę  przesłać  mailem
  1.Co  to był Sejm Wielki ?
  2.Jakie  były  najważniejsze  postanowienia  konstytucji  3 maja?
  3.Dlaczego  doszło   do konfederacji  targowickiej   i co  było jej  skutkiem? 
   
 • 22.04.2020 r.
  Temat:Powstanie  kościuszkowskie  i  III rozbiór  Polski
  Proszę obejrzeć krótki  film  i na jego podstawie wypiszcie  najważniejsze wydarzenia z powstania kościuszkowskiego 1794 roku oraz jakie ziemie  utraciliśmy  w  III rozbiorze 1795 roku.

 

 •  29.04.2020 r.

  Temat:Powtórzenie  wiadomości 

  -Upadek  Rzeczpospolitej 
  Powtórzcie  wiadomości  od tematu  I rozbiór Polski 
  Zadanie:uzupełnić  kartę  pracy, wysłać  mailem 
  Sprawdzian  za tydzień  6.05
   
 • 6.05.2020 r.
  Temat:Sprawdzian wiadomości-Upadek Rzeczypospolitej.
  W załączniku  sprawdzian  z historii,proszę wysłać odpowiedzi  w możliwie najszybszym czasie.
  sprawdzian upadek Rzeczypospolitej
 • 18.05.2020 r.
  Temat:Rewolucja francuska.
  Obejrzyj lekcję online  o rewolucji francuskiej otwierając poniższy link
  https://www.youtube.com/watch?v=p7Wh5tMYw-0    Zwróć uwagę kto  rządził we Francji i co przyczyniło się do wybuchu rewolucjiNastępnie przeczytaj notatki  https://lekcjehistorii.pl/index.php/2016/09/03/rewolucja-francuska
  Zadanie-odpowiedz na pytania:
  1.Jakie były przyczyny  rewolucji?
  2.Jakie wydarzenie  uważane jest  za początek rewolucji ?
  3.Wymień skutki rewolucji
 •  20.05.2020 r.
  Temat:Epoka  Napoleona Bonaparte.
  Obejrzyjcie krótki  film (3min) o dojściu Napoleona Bonaparte do władzy otwierając poniższy link.
  Następnie  obejrzyjcie lekcję o podbojach Napoleona.
  W zeszycie  zapiszcie temat lekcji i  notatkę o zamachu stanu dokonanym przez Napoleona i  wojnach przez niego prowadzonych.
   
 • 27.05.2020 r.
  Temat:Upadek Napoleona.

  Obejrzyj krótką lekcję historii otwierając poniższy link
  Na  jej podstawie napisz  notatkę o wyprawie Napoleona na Rosję,(przyczyny,najważniejsze walki,skutki) i w jakich okolicznościach  doszło do abdykacji Napoleona Bonaparte.
  Zadanie proszę przesłać mailem.
 • 3.06.2020 r.
  Temat:Legiony Polskie we Włoszech.
  Obejrzyj lekcję online otwierając poniższy link,zwróć uwagę  gdzie i kiedy  utworzono Legiony Polskie oraz jaki był los legionistów.
  zadanie-odpowiedz na pytania:
  1.Gdzie i kiedy powstały Legiony Polskie,kto nimi dowodził?
  2.Jak były zorganizowane Legiony Polskie?
  3.Kto i kiedy napisał Pieśń Legionów Polskich we Włoszech?
  odpowiedzi prześlij mailem
 • 10.06.2020 r.
  Temat: Księstwo Warszawskie. 
  Obejrzyj  e-lekcję,zwróć  uwagę na postanowienia  traktatu  w Tylży  i zasady  ustroju wprowadzone przez konstytucję  Księstwa Warszawskiego. 
  Zadanie- Odpowiedzieć  w zeszycie na pytania  i wysłać  mailem,proszę  udzielać  odpowiedzi pełnymi  zdaniami. 
   
  Pytania:
  1.Kto i kiedy zawarł  pokój  w Tylży?
  2.Jakie ziemie  obejmowało Księstwo Warszawskie? 
  3.Kto i kiedy  nadał  konstytucję  Księstwu  Warszawskiemu?
  4.Kto był  jego  władcą?
  5.Jakie  były  najważniejsze  zasady  ustroju  Księstwa  Warszawskiego?

 

Język polski

 

Matematyka

 

Religia

Lekcje religii odbywają się online w piątki o godzinie 11.10 za pośrednictwem strony https://www.facebook.com/groups/294093724912481  Uczniowie, którzy nie mogą wtedy uczestniczyć w lekcji, wykonują zadania zamieszczone poniżej.

 

Plastyka
Technika