Język angielski
 
Muzyka
Biologia
 • 1.04.2020 4. Witam was serdecznie. Przesyłam materiały do nauczenia. Proszę przeczytać i przesłać zrobione ćwiczenia

   Gady

  Nauczę się: wskazywać charakterystyczne cechy budowy gadów; wymieniać przystosowania gadów do życia z dala od wody; rozpoznawać gady występujące w Polsce; wyjaśniać, dlaczego wszystkie gady w Polsce są objęte ochroną.

  Lekcja z e-podręcznika

 • 7.04.2020 r.
  Dzisiaj nauczymy się jak ptaki przystosowały swoje ciała do lotu, jak wygląda budowa pióra, jakie są rodzaje piór itp. Proszę zapoznać się z tekstem, ilustracjami i zrobić ćwiczenia.
  https://epodreczniki.pl/b/PhA0LEB1C
 • 21.04.2020 r.
  Witam, dzisiaj lekcja o ssakach. Poznamy ich budowę, przystosowanie do życia w różnych środowiskach.  Proszę wymienić charakterystyczne cechy ssaków. Pozdrawiam. M. Rega. Za tydzień sprawdzian z kręgowców ( czyli wszystko o rybach, płazach, gadach, ptakach i ssakach)
 • 28.04.2020 r.

  Karta pracy 1 Karta pracy 2

 • 5.05.2020 r.
  Temat: Korzeń – podziemny organ rośliny
  Nauczę się wymieniać podstawowe funkcje korzenia, wykazywać związek stref korzenia z pełnionymi przez niego funkcjami, wykazywać różnorodność budowy korzeni roślin, rozpoznawać i opisywać modyfikacje korzeni.

   
 • 12.05.2020 r.
  Temat: Rośliny okrytonasienne
  Nauczę się: wskazywać środowiska życia roślin okrytonasiennych; opisywać charakterystyczne cechy roślin okrytonasiennych; obserwując okazy, rozróżniać przystosowania roślin do środowiska; przedstawiać znaczenie okrytonasiennych.

 • 26.05.2020 r.
  Temat: Odnawialne i nieodnawialne źródła energii
  Nauczę się: rozróżniać odnawialne i nieodnawialne źródła energii elektrycznej; oceniać zalety i wady różnych źródeł energii elektrycznej; szacować ilość energii zużywanej w gospodarstwie domowym; planować sposoby oszczędzania energii elektrycznej.

   

 

Historia
 • Temat: Średniowieczne miasto.
  Proszę przeczytać lekcje i zrobić ćwiczenie 1 oraz 2.
 • 8.04.2020 r.
  https://youtu.be/kC_-NUEI2Ew 

  Witam, przesyłam zagadnienia, otwórzcie  powyższy link i odpowiedzcie na pytania:
  1.Jakie były  obowiązki średniowiecznych rycerzy?
  2.Jaką drogę musiał przejść chłopiec by stać się rycerzem?
  Zadanie przesłać na maila.
 • 15.04 kl.V,11.00
  Temat:Zanim powstała Polska
  otwórzcie link  i prześlijcie  mailem  odpowiedzi  na pytania
  1.Kim  byli  Słowianie   i czym się zajmowali?
  2.Jak nazywały się  pierwsze państwa  słowiańskie  i gdzie się znajdowały ?
  3.Gdzie  i kiedy  powstało państwo Polan?
   
 • 22.04.2020 r.
  Temat:Mieszko I i początki  Polski
  Obejrzyjcie  krótki  film
   
  Napiszcie odpowiedzi  na pytania:
  1.Jakie  ziemie  podporządkował sobie  Mieszko I?  
  2.Jakie  skutki  miało  przyjęcie  chrztu  Polski w 966 roku?
  3.Kto walczył pod Cedynią w 972 roku i czym zakończyła  się bitwa?
   
  Można  skorzystać  z podręcznika  w wersji elektronicznej
 • 29.04.2020 r.
  Temat:Polska Bolesława Chrobrego.

  Obejrzyjcie krótki film i odpowiedzcie na pytania:
     
  1.Co wydarzyło się w 997 r. i jakie były jego skutki?
  2.Jakie były postanowienia zjazdu gnieźnieńskiego?
  3.Dlaczego Bolesław otrzymał przydomek „Chrobry”?
  Zadanie przesłać mailem, możecie skorzystać też z e-podręcznika
 • Temat:Rządy Bolesława Krzywoustego.
  Otwórzcie  poniższy link  i obejrzyjcie  krótką lekcję o Bolesławie Krzywoustym.
  zwróćcie   uwagę  na wojny  Krzywoustego  i  jego testament 1138 r
  (podział Polski  na dzielnice)
   
  zadanie-odpowiedz  na pytania:
   
  1.Z kim Bolesław Krzywousty  prowadził  bratobójczą  walkę i czym się   zakończyła ?
  2.Co się wydarzyło   w 1116 roku?
  3.Na jakie części  Krzywousty   podzielił Polskę  w 1138 r i kto objął  władzę w poszczególnych dzielnicach ?
 • 13.05.2020 r.
  Temat:Rozbicie dzielnicowe
  Obejrzyjcie  lekcję online o rozbiciu dzielnicowym
  https://www.youtube.com/watch?v=URcdA0g_VT8    Następnie  wykonaj zadanie i prześlij mailem
 • 20.05.2020 r.
  Temat:Zjednoczenie Polski.
  Obejrzyjcie lekcję online otwierając poniższy link
  W zeszycie  zapiszcie temat lekcji i notatkę o próbach zjednoczenia Polski, rządach Wacława II ,.Napiszcie też jakie ziemie  zjednoczył  Władysław Łokietek.
   
 • 27.05.2020 r.
  Temat:Czasy Kazimierza Wielkiego.
  Obejrzyj krótką lekcję historii o Kazimierzu Wielkim otwierając poniższy link
  Można też skorzystać  z podręcznika  do historii
   zadanie-odpowiedzieć  na pytania:
  1.Jak Kazimierz Wielki rozwiązał konflikt z Krzyżakami?
  2.Jakie reformy w kraju przeprowadził Kazimierz?
  zadanie wysłać mailem
   
 • 3.06.2020 r.
  Temat:Unia polsko -litewska
  Obejrzyj lekcję online otwierając poniższy link,zwróć uwagę  w jakich okolicznościach  władzę przejęła Jadwiga Andegaweńska oraz jakie były  przyczyny i skutki  unii w Krewie.
  Zadanie-napisz odpowiedzi na pytania:
  1.Kto rządził w Polsce po śmierci Kazimierza Wielkiego?
  2.Wymień postanowienia  unii w Krewie
  2.Jakie znaczenie miała  bitwa pod Grunwaldem?
  Odpowiedzi proszę przesłać mailem
   
 • 10.06.2020 r.
  Temat:Czasy świetności Jagiellonów.
  Obejrzyj  e-lekcję zwróć uwagę  w jakich okolicznościach  zawarto unię polsko-węgierską i w jakich okolicznościach Polska odzyskała Pomorze Gdańskie.
  W zeszycie zapisz temat lekcji i notatkę o panowaniu Władysława Warneńczyka oraz przebiegu wojny trzynastoletniej.
   

 

Język polski

 

Matematyka

 

Religia

Lekcje religii odbywają się online w piątki o godzinie 11.10 za pośrednictwem strony https://www.facebook.com/groups/294093724912481  Uczniowie, którzy nie mogą wtedy uczestniczyć w lekcji, wykonują zadania zamieszczone poniżej.

 

Plastyka
Technika