Język angielski

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

Historia
 • 30.03.2020 r.
  Witam, przesyłam materiały z historii, temat: Jak się żyło w PRL. Przeczytajcie wszystko. https://epodreczniki.pl/a/jak-sie-zylo-w-prl/Dc4NEGcWr
  Proszę przesłać na maila zaległe zadanie: przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń grudniowych 1970.
 • 6.04.2020 r.
  Temat: Rządy Edwarda Gierka
  Obejrzeć film i na jego podstawie wypisać inwestycje gospodarcze w latach 1970-1980 oraz niepowodzenia Gierka
 • 20.04.2020 r.
  Temat:Konflikty  w PRL.
  Otwórzcie powyższy  link, wypiszcie konflikty w 
  PRL (data,miejsce i skutek tych wydarzeń)
 • 27.04.2020 r.
  Temat:Powtórzenie  wiadomości  Świat  i Polska   w II połowie  XX wieku.
  Obejrzyjcie   film  o PRL,zwróćcie  uwagę   na najważniejsze wydarzenia   za rządów  Gomułki i Gierka,szczególnie wystąpienia robotników.https://www.youtube.com/watch?v=2wEaPL2k0Js Powtórzcie  też  tematy:  Daleki Wschód po II wojnie światowej
   https://www.youtube.com/watch?v=m–5AUj8z7gpoczątki integracji  europejskiej,blok wschodni   w latach  60 i 70 XX wiekuSprawdzian    z historii-4 maja
 • 4.05.2020 r.
  Sprawdzian z historii,prześlijcie odpowiedzi   mailem  w możliwie najszybszym czasie.
  Sprawdzian II branżowa
 • 11.05.2020 r.
  Temat:Rozpad  bloku wschodniego.
  Obejrzyjcie  lekcję online,zwróćcie   uwagę  na przebieg   Jesieni  Ludów   w państwach bloku wschodniego.
  Zadanie:Napisać notatkę na  temat Jesieni Ludów w 1989 roku.
   
 • 18.05.2020 r.
  Temat:Polska droga do wolności.
  Otwórzcie poniższy link.Zwrócić uwagę  na  przebieg   strajków  w sierpniu 1980 roku., okoliczności  powstania  ,,Solidarności”,działaczy tej organizacji,listę 21 postulatów.
  Następnie  przeczytajcie z epodręcznika o  wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 r.
  Zapisać  w zeszycie  temat  lekcji  i krótką notatkę  do podanych  zagadnień.
   
 • 25.05.2020 r.
  Temat:Polska  w latach  90-tych XX wieku
  Obejrzyj lekcję online  otwierając poniższy link .
  Na jej podstawie odpowiedz na pytania:
  1.Jakie  były założenia planu Balcerowicza?
  2.W jakich okolicznościach  Lech Wałęsa został prezydentem Polski?
  3.Jak doszło  do rozpadu  obozu  solidarnościowego?
  zadanie przesłać mailem
   
 • 1.06.2020 r.

  Temat:Europa na przełomie  XX i XXI wieku.
  Obejrzyj lekcję online,zwróć uwagę jakie państwa  powstały po rozpadzie Jugosławii i konflikty  na terenie byłego Związku Radzieckiego
  zadanie -odpowiedz  na pytania:1.
  1.Jakie państwa powstały w wyniku  rozpadu Jugosławii?
  2.Z jakich powodów   doszło do konfliktów   na obszarze byłego Związku Radzieckiego i jakie były ich skutki?
   zadanie wyślij mailem 
   
 • 8.06.2020 r.

  Temat:Wyzwania  współczesnego świata.
  Obejrzyj e-lekcję,zwracając uwagę na najważniejsze problemy współczesnego świata.
  W zeszycie napisz  temat lekcji i wymień problemy współczesnego świata.
  Jeden z nich opisz  w kilku zdaniach.
   
 • 15.06.2020 r.

  Temat:Upadek komunizmu-utrwalenie wiadomości.
  Obejrzyjcie lekcję   o kryzysie i upadku komunizmu w Europie(od 2 min),zwróć uwagę  na przemiany w ZSRR za czasów Breżniewa,okoliczności rozpadu  Związku Radzieckiego,przemiany w Polsce w 1989 i innych państwach bloku wschodniego.
  W zeszycie zapisz temat i notatkę  z lekcji.
   
   

 

Język polski

 

Religia

 

Wychowanie do życia w rodzinie
 • 31.30.2020 r. Temat: Co to znaczy być ojcem?  
  Na dzisiejszej lekcji poznamy na czym polega  rola ojca ,w jaki sposób postawa życiowa ojca  wpływa na sposób życia dzieci, jakie znaczenie dla funkcjonowania rodziny ma rozmowa ojca z dziećmi i spędzony wspólnie czas.Film pt. Odważni
  Wszystkie materiały do lekcji zostały przesłane na maile uczniów zgodnie z ustaleniami
Matematyka