Przynależność Polski do Unii Europejskiej umożliwiła naszej placówce  korzystanie z funduszy europejskich, a co za tym idzie realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Za nami kolejny rok realizacji projektu pt. „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie”, który dostarczył nam ponownie wiele ciekawych działań, zadań i niezapomnianych wrażeń.W ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych pod okiem wykwalifikowanych osób nasi wychowankowie zdobywali doświadczenie zawodowe, poszerzali swoje zainteresowania, a przede wszystkim zostali  przygotowani do wyzwań na obecnym rynku pracy. Zaplanowane w projekcie działania służyły kształtowaniu u uczniów umiejętności przydatnych i ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy.

W ramach projektu  „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” w naszej szkole w obecnym roku szkolnym odbyły się m.in. zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem oraz coachem. Podczas nich nasi chłopcy mogli poznać swoje predyspozycje i wybrać  odpowiedni dla siebie kurs. Zajęcia miały na celu budowanie poczucia własnej wartości,   poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnościami, motywacje naszych chłopców, skłonienie ich do myślenia o swojej przyszłości i planowania swojej kariery zawodowej.

Nie można też pominąć najważniejszej części projektu czyli  kursów zawodowych, które pozwoliły naszym chłopcom poznać wybrane przez nich zawody, a także nabyć konkretnych kompetencji. W miniony roku szkolnym realizowaliśmy następujące kursy:

 

  • Kurs budowlany , w ramach którego uczestnicy mogli poznać tajniki układania płytek ściennych i podłogowych oraz związanych z tym prac przygotowawczych.

 

  • Kurs gastronomiczny przeprowadzony był w restauracji. Uczestnicy przygotowywali wiele potraw, a następnie mogli je skonsumować, co było dodatkową atrakcją.

 

  • Kurs prawa jazdy AM, na który składały się zajęcia teoretyczne – 5 godzin oraz 7 godzin praktycznej jazdy motorowerem.

 

Dzięki środkom unijnym w kwocie ponad 30 tys. zł., uczestnicy projektu mogli korzystać ze świetlicy „Edukacyjno – rozwojowej”., która została wyposażona w różnego rodzaju gry logiczne, klocki konstrukcyjne, zestaw klocków Lego Mindstorms, laptopy, tablice interaktywną, projektor multimedialny, telewizor oraz Xboxa. Ponadto realizowane były również liczne zajęcia pozalekcyjne, takie jak wycieczki, wizyty zawodoznawcze, zajęcia  z robotyki, warsztaty fotograficzne, akcje ekologiczne itp.  

W obecnym roku zrealizowane zostały następujące zadania:

  • Dwudniowa wycieczka do Warszawy, podczas której zwiedzaliśmy m.in. CNK oraz Planetarium, Stadion Narodowy, Stare Miasto oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Wychowankowie uczestniczyli także w dwudniowym rajdzie w Tatry, gdzie mogliśmy podziwiać piękno tatrzańskiej przyrody, a największą atrakcją była noc spędzona w  schronisku w Dolinie Roztoki.

 

  • Dwie wizyty zawodoznawcze do fabryki MAN w Niepołomicach oraz do restauracji „Sąsiedzi” w Krakowie. Uczestnicy mogli zapoznać się z charakterystyką zawodów oraz zapotrzebowaniem na rynku pracy.

 

  • Akcja Ekologiczna zorganizowana wspólnie z pobliską Szkołą Podstawową, miała na celu kształtowanie postaw proekologicznych uczniów oraz pozwalała na integracje z lokalną społecznością.

 

Bezpłatne zajęcia, kierowane są do wszystkich chętnych wychowanków naszego Ośrodka.
Udział w projektach unijnych wpływa korzystnie na rozwój naszej Placówki, rozwija ofertę zajęć pozalekcyjnych, rozwija zainteresowania naszych wychowanków, a tym samym daje im więcej możliwości rozwoju. Wierzymy, że realizacja projektu „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” spełni swoje założenie i realnie przyczyni się do rozwoju uczestników na wielu płaszczyznach. Będzie to miało wpływ na lepszą przyszłość oraz większe możliwości zawodowe, czego wszystkim uczestnikom projektu życzymy.