Dnia 3 marca odbyły się w naszym Ośrodku zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.