Już od marca br. Powiat Brzeski rozpocznie realizację projektu pn. „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Wysokość przyznanej dotacji wynosi 482 645, 00 zł, w tym współfinansowanie z UE to 410 248, 25 zł.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łysej Górze powstanie Świetlica edukacyjno – rozwojowa „Samodzielni – odpowiedzialni”, która wyposażona zostanie w nowoczesny sprzęt na kwotę blisko 30 000, 00 zł, a uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z kursów zawodowych na łączną kwotę 237 600, 00 zł. W Świetlicy uruchomiona zostanie biblioteczka multimedialna, w której możliwe będzie korzystanie z różnorodnych źródeł informacji przy użyciu multimediów.

W projekcie zaplanowano m.in. opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD), zorganizowanie wolontariatu, wyjazdów zawodoznawczych oraz przeprowadzenie dla każdego uczestnika indywidualnych spotkań z coachem.

Zrealizowanie zaplanowanych celów projektu przyczyni się do wzrostu wszechstronnego i konstruktywnego rozwoju wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze.

Projekt realizowany będzie od 01.03.2018 do 31.12.2020.