Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w przedmiocie rozstrzygnięcia przetargu na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze.


Łysa Góra 29.11.2018 r.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze zaprasza  do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO na: Dostawę różnych artykułów spożywczych w 2019 roku według szczegółowej specyfikacji – Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 do 31.12.2019     

-Termin składania ofert: 12.12.2018 do godz.10.00.  Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena.                                                                                                                                                                                                                                                                                Szczegóły w załącznikach.                                                                                        

Dyrektor Piotr Pieprzyk


-część 1

-część 2

-część 3

-część 4

-część 5

-część 6

-część 7

-część 8

Formularz oferty

Klauzula RODO

Wzór umowy

SIWZ