Właśnie zakończyły się warsztatów fotograficzne, w ramach Świetlicy Edukacyjno – Rozwojowej „Samodzielni – odpowiedziani”.

Zajęcia odbywały się w dniach do 4 do 26 marca, dwa dni w tygodniu, na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze. W zajęciach uczestniczyło 7 chłopców zainteresowanych tą tematyka. Zajęcia prowadzone były w sali informatycznej oraz plenerze. Tematyka obejmowała między innymi : operowania światłem, wybierania najlepszych ujęć, komponowanie ujęć, obróbkę fotografii, fotomontaż, obsługi Adobe Photosho itp.
Chłopcy bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Zajęcia były zorganizowane w ramach projektu „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego