W ramach projektu „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, ruszyły kolejne formy wsparcia dla nowo zrekrutowanych chłopców tj. zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, które odbyły się 27 września oraz 2 października zajęcia indywidualne z Coachem.
Chłopcy byli pod dużym wrażeniem zajęć. Po raz pierwszy mieli możliwości uczestnictwa w tego typu warsztatach, wpływających na wzmocnienie poczucia własnej wartości. W rozmowach po zajęciach często pojawiały się stwierdzenie „…coś jestem wart, do czegoś się nadaje”. W imieniu uczestników serdecznie dziękujemy prowadzącym. Do następnego razu!