Nasi wychowankowie kolejny już raz mieli okazje uczestniczyć w zajęciach w Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzesku, których tematem  było planowanie i wybór dalszej drogi kształcenie. Podczas spotkania wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze  mieli również okazje zapoznać się z poszczególnymi kierunkami kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku. (TK)