W dniu 15 marca bieżącego roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gromniku odbywał się Międzypowiatowy Konkurs Spektakli Profilaktyczno–Edukacyjnych „Młodzi i Bezpieczni” pod honorowym  patronatem Komendy Powiatowej Policji w Tarnowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Powiatu Tarnowskiego. W konkursie wzięła udział grupa chłopców z koła teatralnego działającego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łysej Górze. Chłopcy pod okiem opiekunów p. Zuzanny Strojny, p. Bogusławy Klimek i p. Dariusza Ogieli oraz P. Tomasza Kuli przygotowali spektakl profilaktyczy pt. „ Pragnienie miłości”, wyreżyserowany w konwencji gry cieni. Został on bardzo ciepło przyjęty zarówno przez jury jak i zgromadzoną na widowni publiczność. Jury w składzie Dyrektor Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Tuchowie, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Tarnowie pierwszą nagrodę postanowiło przyznać Gimnazjum Specjalnemu z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze za spektakl „Pragnienie Miłości” Chłopcy otrzymali pamiątkowy dyplom, album oraz zaproszenie na oficjalne wręczenie nagród i wyróżnień, które odbędzie się 22 kwietnia w Gromniku z udziałem wszystkich uczestników, honorowych patronów imprezy, oraz organizatorów .Opiekunowie, wychowawcy otrzymali od organizatora indywidualne podziękowanie za przygotowanie uczniów do działu w tym konkursie. W tym miejscu należy pogratulować organizatorom konkursu za perfekcyjną organizację i niezwykle ciepłe przyjęcie wszystkich uczestników, a chłopcom z Łysej Góry i ich opiekunom serdecznie pogratulować i życzyć dalszych sukcesów.