Andrzeju, Andrzeju,
nasz dobrodzieju dobrą wróżbę daj!

Wigilia świętego Andrzeja , przypadająca 29 listopada, to tradycyjny wieczór wróżb. Tego wieczora wróżby orzekały o losie, nie o zwykłym losie ale tym związanym z zamążpójściem. Wróżby andrzejkowe były rozpowszechnione w całej chrześcijańskiej Europie. Święty Andrzej uznany jest za patrona panien chcących szybko zmienić stan cywilny. Miał on pomóc dziewczętom w odkrywaniu przyszłości. Chciały dowiedzieć się, kiedy wyjdą za mąż; poznać imię i charakter przyszłego małżonka. Chłopcy gromadzili się na podobne wróżby w wigilię świętej Katarzyny – 24 listopada. Jednak katarzynki były mniej atrakcyjne od dziewczęcych andrzejek i z czasem uległy zapomnieniu.  Obecnie oba obrzędy zostały połączone i są obchodzone jako andrzejki. Jest wtedy okazja, by z przyjaciółmi poznać andrzejkowe wróżby, przesądy i zaklęcia.

Tak więc idąc śladami tradycji nasi wychowankowie bardzo chętnie uczestniczyli w różnych wróżbach. Każdy chciał poznać swoją przyszłość , nawet wychowawcy. Szczególną atrakcją było lanie wosku , które sprawiło najwięcej radości. (E.P)