Wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, będą wydawana dnia 31.07.2020 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w sekretariacie Ośrodka.

 

 


MATERIAŁY DLA UCZNIÓW


KONSULTACJE DLA UCZNIÓW


W dniu 1 czerwca tradycją naszego Ośrodka jest turniej o puchar Dyrektora MOS w piłce nożnej. Co roku gościliśmy drużyny wychowanków i wychowawców z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Krakowie i Wielkich Drogach. Zawody te są niezwykle emocjonujące. Nikt „nie odstawia nogi” a zwycięstwo cieszy jak nigdy. Przy okazji grill ugina się od potraw z niego serwowanych i nikt głodny nie zostaje. Niestety w tym roku nie mieliśmy takiej możliwości, ponieważ głównym rozgrywającym jest od trzech miesięcy SARS-CoV-2 znany pod nazwą koronawirus. Niemniej chciałbym w tym dniu wszystkim obecnym, byłym i przyszłym wychowankom naszego Ośrodka oraz wychowankom z zaprzyjaźnionych Ośrodków życzyć byście pomimo niekiedy 18 lat na karku, nie zatracili dziecka w sobie, byście nie zgubili gdzieś uśmiechu i radości, wiary w lepsze jutro, marzeń, które kiedyś zrealizujecie. Wiem, jesteście dorośli lub takimi się czujecie mając 14 lat ale bądźcie dziećmi jak najdłużej i jak najdłużej miejcie otwarte dziecięce serca. Wszystkiego najlepszego dla Was wszystkich.
                                                                                                                                                Piotr Pieprzyk
                                                                                                                      Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
                                                                                                                                               w Łysej Górze
 
 

ZARZĄDZENIE NR 9/2020
Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze z dnia 6 kwietnia 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 8/2020
Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze z dnia 24 marca 2020 w sprawie:
Organizacji realizacji zadań Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia” wydanym na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 20 marca 2020 roku, poz. 493)

 


KOMUNIKAT DYREKTORA OŚRODKA

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz  zgody Organu Prowadzącego E.4323.8.1.2020.MM, zawieszam zajęcia dydaktyczno – wychowawcze Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii do dnia 28 marca 2020 r. Termin zawieszenia Ośrodka może być przedłużony.

Uwagi szczegółowe:

  1. Nauczyciele i wychowawcy pozostają w gotowości do pracy.
  2. Nauczyciele będą przekazywać poprzez stronę internetową mos.edu.pl, zakładka wychowankowie i dalej odnośnik dla ucznia (https://www.mos.edu.pl/dlaucznia) sugestie, zadania i materiały  dotyczące bieżącego materiału dydaktycznego, który należy przepracować samodzielnie w domu. Materiały do samodzielnej pracy można znaleźć na platformie epodreczniki.pl. Materiały dla Szkoły Branżowej znajdują się pod adresem http://www.szkolabranzowa.mos.lysagora.stronazen.pl
  3. Proszę młodzież i rodziców o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej kraju oraz strony internetowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii mos.edu.pl.
  4. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nie oznacza tylko dni wolnych od zajęć ale powinna być traktowana jako okres kwarantanny. Młodzież powinna odpowiedzialnie postępować w okresie pobytu w miejscu zamieszkania. Należy ograniczyć do minimum kontakty z innymi osobami, unikać miejsc, w których przebywa duża ilość osób, przestrzegać higieny osobistej w tym częstego mycia rąk, kichania i kaszlu w zgięcie rękawa, nie dotykania okolic oczu, nosa i ust rękami . Należy wykorzystać ten czas na odpoczynek, naukę własną oraz na  bieżąco uzupełniać swoje wiadomości edukacyjne.

 

                                                                                                     Dyrektor MOS w Łysej Górze

                                                                                                                Piotr Pieprzyk