Podstawy przedsiębiorczości

 

Język angielski

 

Historia
 • 25.05.2020 r.
  Temat:Wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku.
  Obejrzyj lekcję online otwierając poniższy link
  Następnie   zapisz w zeszycie temat lekcji i notatkę na temat wojen
  według zagadnień
  1.Wojny ze Szwecją(przyczyny,przebieg potopu szwedzkiego, skutki)
  2.Wojny  z Turcją(przyczyny,najważniejsze bitwy,skutki )
  zadanie przesłać mailem
  za tydzień(1.06) kartkówka z trzech lekcji:
  (Początki Rzeczypospolitej Obojga Narodów,W szlacheckiej Polsce ,Wojny XVII wieku
   
 • 1.06.2020 r,
   
  Temat:Rzeczpospolita pod panowaniem Wettinów.
  Kartkówka-  pytania przesłane mailem,proszę   wysłać odpowiedzi  w możliwie  najszybszym czasie.
  Następnie  obejrzyj krótką lekcję online o  rządach Wettinów w Rzeczypospolitej.
  W zeszycie zapisz  temat i krótką notatkę  z lekcji.
   
 • 8.06.2020 r.
  Temat:Cywilizacja  oświecenia.
  Obejrzyj e-lekcję ,zwróć uwagę kiedy była  epoka oświecenia,jakie poglądy głosili filozofowie i zmiany ,które dokonały się w nauce i technice.
  W zeszycie zapisz temat lekcji i odpowiedzi na pytania:
  1.Kiedy była epoka oświecenia i  wyjaśnij definicję oświecenia
  2.Jakie poglądy głosili  filozofowie oświecenia?
  3.Jakie były najważniejsze  wynalazki oświecenia?
   
 • 15.06.2020 r.
  Temat:Rzeczpospolita pod zwierzchnictwem Rosji.
  Przeczytaj tekst  z epodręcznika ,zwróć uwagę  na okoliczności  wyboru Stanisława Augusta  Poniatowskiego na króla Polski,wpływy carycy Katarzyny II na politykę władcy.W zeszycie zapisz temat i notatkę o ostatniej wolnej elekcji,prawach kardynalnych.
Fizyka

 

Język polski

 

Wychowanie do życia w rodzinie
 • 30.03.2020 r. Temat: Kobiecość, męskość – różnice i podobieństwa
  Celem dzisiejszych zajęć jest poznanie cech charakterystycznych dla kobiet oraz cech typowych dla mężczyzn. Zastanowimy się na czy polega wzajemne ich uzupełnianie się.Wszystkie materiały do lekcji zostały przesłane na maile uczniów zgodnie z ustaleniami. 
 • 7.04.2020 r.
 • 28.04.2020 r.
 • 5.05.2020 r.
 • 12.05.2020 r.
 • 19.05.2020 r.
 • 26.05.2020 r.
 • 2.06.2020 r.
Matematyka
 • 3.04.2020 r. TEMAT:  Postać ogólna i kanoniczna funkcji kwadratowej. Zmiany z PZO z matematyki.
  Przedstawienie nowego sposobu pracy i zmian w PZO.Przypomnienie, tematu ostatnich lekcji – wykres funkcji kwadratowej.Wykres funkcji kwadratowej nazywamy parabolą.Wzór funkcji kwadratowej możemy przedstawić na różne sposoby.Jednym z nich jest POSTAĆ OGÓLNA.Proszę zapoznać się z załącznikiem 1 – postać ogólna oraz wykonać zamieszczone tam zadanie.Druga postać to POSTAĆ KANONICZNA FUNKCJI KWADRATOWEJ.Obejrzyj film: Film 1Zapoznaj się z załącznikiem 2 – postać kanoniczna oraz wykonaj zamieszczone tam zadanie.Podsumowanie:Poznałeś postać ogólną i kanoniczną funkcji kwadratowej – zapamiętaj poznane dziś wzory, będziemy je wykorzystywać na następnej lekcji.           Proszę o odesłanie rozwiązań zad. 1 i zad. 2.Załączniki i szczegółowe informacje są przesyłane w mailach do uczniów.
 • 17.04.2020 r.
 • 24.04.2020 r.
 • 8.05.2020 r.
 • 15.05.2020 r.
 • 29.05.2020 r.
 • 5.06.2020 r.

 

Religia
 
Chemia

Edukacja dla bezpieczeństwa