Fizyka

 

Historia

 • 5.05.2020 r. Temat: Wojna poza Europą.Otwórzcie poniższy link, przeczytajcie fragment front afrykański i walki na Dalekim Wschodzie. W zeszycie zapiszcie temat i krótką notatkę o walkach w Afryce (wrzesień 1940 – maj 1943) oraz ataku Japonii na Pearl Harbor 7 grudzień 1941.
  https://epodreczniki.pl/a/od-westerplatte-do-hiroszimy-ii-wojna-swiatowa-na-swiecie/DStFncGLg
 • 28.04.2020 r. Temat:Polityka okupacyjna Niemiec.
  Otwórzcie poniższe linki,zwróćcie uwagę  jak podzielono ziemie  pod okupacją  niemiecką,porównajcie sytuację  ludności na terenach podbitych przez Niemców.
  Zadanie przesłać mailem  odpowiedzi na pytania
  1.Jak podzielono ziemie polskie pod okupacją niemiecką?
  2.Co to  było GG?
  3.Wymień przykłady  oporu Polaków  przeciwko  niemieckiemu okupantowi
   
 • 20.04.2020 r. Temat: Wojna Niemiec z ZSRR.
  Przeczytajcie  informacje  z epodręcznika  otwierając poniższy  link, napiszcie  krótką  notatkę  o wojnie Niemiec  z ZSRR
  epodreczniki.pl/a/od-westerplatte-do-hiroszimy-ii-wojna-swiatowa-na-swiecie/DStFncGLg  (fragment  dotyczący wojny  niemiecko- radzieckiej)
 • 7.04.2020 r. Temat: Podbój Europy przez Stalina i Hitlera.
   Zadanie na ocenę, przesłać mailem.
  Do podanych zagadnień, wypisz najważniejsze wydarzenia.
  1.Wojna zimowa XI 1939 – II 1940(radziecko-fińska)
  2.Atak Niemiec na Danię i Norwegię.
  3.Atak na Francję i kraje Beneluksu.
 • 31.03.2020 r. Wojna obronna 1939 r. – utrwalenie wiadomości.
  Przeczytajcie o najważniejszych bitwach 1939 roku i zróbcie ćwiczenie 8. 
 • 12.05.2020 r.
  Temat:Sprawa polska w polityce  Wielkiej Trójki.
  Otwórzcie poniższy link i przeczytajcie  o konferencjach Wielkiej  Trójki w Teheranie i Jałcie.
     
  Zadanie:Napisz, jakie  decyzje w sprawie polskiej  podjęto na konferencjach  Wielkiej Trójki w Teheranie  i Jałcie
   
 • 19.05.2020 r.

   Temat:Dwie okupacje.
  Przeczytać tekst z epodręcznika,zwrócić uwagę  na podział ziem polskich pod okupacją niemiecką i radziecką,politykę  okupantów  wobec  społeczeństwa polskiego  w latach 1939-1945 roku.
  https://epodreczniki.pl/a/polska-pod-dwiema-okupacjami/D12UBq0jG 

  W zeszycie zapisz temat lekcji i odpowiedzi po podanych pytań:

  1.Jakie  represje  stosowali Niemcy wobec Polaków?
  2.Na czym polegały prześladowania Polaków  pod okupacją niemiecką?
  3.Jaki  był los  oficerów  polskich  aresztowanych  przez Sowietów  w 1939 roku?
  Zadanie  przesłać mailem.
   
 • 27.05.2020 r.
  Temat:Rząd polski na emigracji.
  Proszę przeczytać  z epodręcznika(fragment nowy prezydent,nowy rząd oraz o układzie Sikorski-Majski)  otwierając poniższy link.
    W zeszycie napisać temat lekcji  i odpowiedzi na pytania:
  1.Gdzie i kiedy powstał rząd  na emigracji?
  2.Kto  stał na  czele rządu emigracyjnego?
  3.Jakie były postanowienia układu  Sikorski-Majski?
  zadanie przesłać mailem

 

Język polski

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

Chemia

 

Matematyka

Język angielski

 

Religia

 

Biologia

 • 7.04.2020 r.
  Witam was, dzisiaj nauczymy się o osiągnięciach inżynierii genetycznej do produkcji komórek macierzystych, ustalania ojcostwa czy terapii genowej. Proszę zapoznać się z tekstem, zrobić notatkę i przesłać do mnie. Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt. M. Rega
  https://epodreczniki.pl/b/PNIrjaTH6
 • 21.04.2020 r.
  Witajcie. Dzisiaj o klonowaniu ssaków. Proszę zapoznać się z lekcją, zrobić ćwiczenia i napisać mi wasze zdanie czy człowiek może bezkarnie ingerować w stworzenie i klonować np. człowieka . Jakie mogłoby mieć to konsekwencje dla świata? Zwracam też uwagę na przyłożenie się do lekcji szczególnie tych co mieli ocenę niedostateczną lub byli nieklasyfikowani bo mogą mieć nieprzyjemności w postaci braku promocji. Pozdrawiam. M. Rega 
 • 5.05.2020 r.
  Witam, od dzisiaj nowy dział biologii „Ochrona Środowiska” proszę zapoznać się z lekcją i zrobić ćwiczenia. Powodzenia
 • 12.05.2020 r.
  Temat: Zasoby wody i ich ochrona
  Nauczę się: wyjaśniać, skąd w przyrodzie bierze się woda pitna; wyjaśniać, dlaczego tak wiele wody na Ziemi nie nadaje się do picia; wskazywać źródła zanieczyszczeń wody; wymieniać sposoby oszczędzania wody.

 • 19.05.2020 r.
  Temat: Abiotyczne cechy środowiska
  Nauczę się: rozróżniać biotyczne i abiotyczne czynniki środowiska; wymieniać czynniki abiotyczne i opisywać ich wpływ na organizmy; analizować budowę i tryb życia wybranego organizmu zwierzęcego i rozpoznawać jego przystosowania w budowie i zachowaniu do warunków życia.

 • 26.05.2020 r.
  Temat:Biotechnologia w ochronie środowiska
  Nauczę się: określać zastosowanie mikroorganizmów do utylizacji niektórych zanieczyszczeń gleby i wody; opisywać proces biologicznego oczyszczania ścieków; wymieniać zalety i wady produkcji i stosowania biopaliw.

 

 • 2.06.2020 r.
  Biologia Temat: Lekooporność bakterii i jej przyczyny
  Nauczę się: przedstawiać przyczyny zmienności genetycznej bakterii; wyjaśniać, w jaki sposób bakterie stają się oporne na antybiotyki; klasyfikować mechanizmy oporności bakterii analizować wpływ stosowania antybiotyków na zwiększenie lekooporności wśród mikroorganizmów.

 

Edukacja dla bezpieczeństwa