Obecnym półrocze obfitowało w rożne dodatkowe zajęcia pozalekcyjnych. Pod okiem wykwalifikowanych specjalistów  nasi wychowankowie zdobywali doświadczenie zawodowe oraz poszerzali swoje zainteresowania.  Zaplanowane w projekcie kursy służyły kształtowaniu u uczniów umiejętności przydatnych i ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy.
W ramach projektu  „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” realizowanego ze środków pochodzących między innymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w naszej szkole w obecnym półroczu odbyły się następujące kursy:  

  • Kurs operator dronów realizowany była dla 12 uczestników, podczas kursu chłopcy zdobywali ogólną wiedzę na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych, a także podczas zajęć praktycznych w terenie zdobywali umiejętności kontroli bezzałogowego statku powietrznego. Kurs zakończył się egzaminem państwowym po którym nasi chłopcy uzyskali licencję ULC.

  • Kuras mechaniki pojazdowej, w ramach którego uczestnicy mogli poznać tajniki pracy
    w tym zawodzie, jak się okazało to wcale nie taka łatwa praca, pomimo to uczestnicy bardzo sumiennie podchodzili do powierzonych im zadań. Wszyscy uczestnicy byli podekscytowani każdym wyjazdem na zajęcia. Podczas kursu chłopcy zdobyli mnóstwo wiedzy i umiejętności przydatnej w przyszłej pracy zawodowej i życiu codziennym.

  • Kurs gastronomiczny przeprowadzony był w restauracji Zalesie. Uczestnicy przygotowywali wiele potraw, a następnie mogli je skonsumować, co było dodatkową atrakcją. Podczas zajęć pod okiem specjalisty chłopcy poznawali tajniki pracy kucharza oraz zdobywali nowe umiejętności.

  • Kurs prawa jazdy AM na który składały się zajęcia teoretyczne – 5 godzin oraz 7 godzin praktycznej jazdy motorowerem. Głównym celem zajęć jest zdobycie uprawnień prowadzenia motocykli o pojemności silnika do 50 cm. Kurs kończy się egzaminem państwowym.

Oczywiści kursy były całkowicie finansowany ze środków pochodzących z projektu  „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i kierowane  są do wszystkich chętnych wychowanków naszego Ośrodka. Udział w projektach unijnych wpływa korzystnie na rozwój naszej Placówki oraz naszych wychowanków, rozwija ofertę zajęć pozalekcyjnych, rozwija zainteresowania naszych wychowanków, a tym samym daje im więcej możliwości rozwoju.