KOMUNIKAT DYREKTORA OŚRODKA

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz  zgody Organu Prowadzącego E.4323.8.1.2020.MM, zawieszam zajęcia dydaktyczno – wychowawcze Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii do dnia 28 marca 2020 r. Termin zawieszenia Ośrodka może być przedłużony.

Uwagi szczegółowe:

  1. Nauczyciele i wychowawcy pozostają w gotowości do pracy.
  2. Nauczyciele będą przekazywać poprzez stronę internetową mos.edu.pl, zakładka wychowankowie i dalej odnośnik dla ucznia (https://www.mos.edu.pl/dlaucznia) sugestie, zadania i materiały  dotyczące bieżącego materiału dydaktycznego, który należy przepracować samodzielnie w domu. Materiały do samodzielnej pracy można znaleźć na platformie epodreczniki.pl. Materiały dla Szkoły Branżowej znajdują się pod adresem http://www.szkolabranzowa.mos.lysagora.stronazen.pl
  3. Proszę młodzież i rodziców o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej kraju oraz strony internetowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii mos.edu.pl.
  4. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nie oznacza tylko dni wolnych od zajęć ale powinna być traktowana jako okres kwarantanny. Młodzież powinna odpowiedzialnie postępować w okresie pobytu w miejscu zamieszkania. Należy ograniczyć do minimum kontakty z innymi osobami, unikać miejsc, w których przebywa duża ilość osób, przestrzegać higieny osobistej w tym częstego mycia rąk, kichania i kaszlu w zgięcie rękawa, nie dotykania okolic oczu, nosa i ust rękami . Należy wykorzystać ten czas na odpoczynek, naukę własną oraz na  bieżąco uzupełniać swoje wiadomości edukacyjne.

                                                                                                     Dyrektor MOS w Łysej Górze

                                                                                                                Piotr Pieprzyk