Rusza rekrutacja do projektu „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie”, potrwa ona od 2 do 8 września 2019 r. Niezbędną dokumentację oraz pomoc można uzyskać u lidera szkolnego (Łukasz Jewuła) lub na stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.