W dniu 14.03.2019 r.  w ramach działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery nasi wychowankowie udali się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Tarnowie, gdzie odbyły się warsztaty z  zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży potrzeby i roli planowania przyszłości edukacyjnej i zawodowej.