Rusza rekrutacja do projektu „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie”. Potrwa ona od 2 do 11 lutego 2019 r. Niezbędną dokumentację oraz pomoc można uzyskać u lidera szkolnego (Łukasz Jewuła) lub na stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Projekt „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.