W dniu 20.12.2017 r., wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze wzięli udział w prelekcji zorganizowanej przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, której tematyka dotyczyła podejmowania  zachowań ryzykownych przez młodzież, a w szczególności  zgubnych skutków sięgania po dopalacze i narkotyki ( T.K)