W dniu 04.03.2016 r., w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Tarnowie odbyły się warsztaty dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery.
Celem spotkania było uświadomienie wychowankom potrzeby i roli planowania przyszłości edukacyjnej i zawodowej,

Tematyka spotkania dotyczyła m.in.:
– czynników mających wpływ na wybór przyszłego zawodu
– sytuacji na rynku pracy oraz zawodów przyszłości
– wymagań stawianych przez pracodawców potencjalnym kandydatom do pracy
– działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.