Alkohol, narkotyki czy dopalacze, stanowią realne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia, szczególnie osób młodych. Można jednak temu zapobiec!

Dnia 03.02.2015 wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze wzięli udział w warsztatach dotyczących tematyki współczesnych problemów Młodzieży, w tym szeroko pojętej tematyki uzależnień. Nasi wychowankowie podczas warsztatów dowiedzieli się, jakie zgubne w skutkach może być sięgania po różnego rodzaju substancje psychoaktywne. Celem warsztatów było przekazanie wychowankom rzetelnej wiedzy z zakresu negatywnych następstw zażywania narkotyków, dopalaczy i konsekwencji z tym związanych.(TK)