Dnia 26.02.2016 r., młodzież z naszego Ośrodka odwiedziła wystawę „Małe tęsknoty, ciche marzenia”, na której zostały zaprezentowane prace wychowanków Zakładu Poprawczego w Tarnowie, powstałe podczas  zajęć terapeutycznych prowadzonych przez zespół diagnostyczno-korekcyjny placówki oraz w trakcie zajęć realizowanych w warsztatach szkolnych. Spotkanie było również okazją do porozmawiania o współczesnych problemach ludzi młodych jak i roli „terapii przez sztukę” w kształtowaniu charakterów młodych ludzi.(TK)