12 stycznia 2016 roku w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie odbyły się XVIII Spotkania Grup Kolędniczych-Jasełka. W konkursie udział wzięło 23 podmioty – łącznie 500 osób ze szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Jury w składzie Anna Chruścińska- przewodnicząca, znawca i miłośnik tradycji i zwyczajów ludowych, dyplomowany choreograf tańca , Jarosław Kaganiec- pianista, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie i Iwona Kapturkiewicz ,wieloletnia aktorka Młodzieżowego Teatru GAN, studentka Krakowskiej Szkoły Filmowej, wyłoniło zwycięzców w kilku kategoriach( grupy kolędnicze jasełka ,chóry) W kategorii „Grupy kolędnicze” zwyciężyli wychowankowie – gimnazjaliści Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z Łysej Góry. „Mosowskie kolędniki z Łysej Góry” przygotowani przez wychowawców p.Zuzannę Strojny, p.Bogusławę Klimek i p.Dariusza Ogielę, zaprezentowali ciekawy zarówno pod względem choreograficznym, etnograficznym i aktorskim program wysoko oceniony przez jury. Chłopcom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.(DO)