Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze, rozpoczął działalność 1 września 2010 roku na mocy uchwały Starostwa Powiatowego w Brzesku z dnia 25 marca 2010 roku. Jest placówką przeznaczoną dla chłopców, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożeni niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.
Ośrodek przeznaczony jest maksymalnie dla 60 wychowanków, podzielonych na pięć grup wychowawczych.
Zlokalizowany jest w pięknym zakątku Pogórza Wiśnickiego w Małopolsce, ok. 70 km na wschód od Krakowa i 16 km na południowy wschód od Brzeska. Mieści się w budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, położonym wśród malowniczych wzgórz pokrytych jabłkowymi sadami.
Naszą dewizą są słowa Owidiusza „ipsa sua melior fama” co w wolnym tłumaczeniu znaczy „jestem lepszy niż opinia o mnie”.