W ramach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze funkcjonuje Gimnazjum specjalne. Pawilon szkolny posiada:

  • 3 sale lekcyjne,
  • pracownię komputerową,
  • bibliotekę,
  • gabinet pedagoga i psychologa.

 


Kryteria oceniania

Biologia

Chemia

EDB

Geografia

Historia

Język angielski

Język polski

Matematyka

Język niemiecki

Informatyka

Fizyka

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie fizyczne