Dyrektor

mgr Piotr Pieprzyk

Wicedyrektor

mgr Adrian Antosz