Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Łysa Góra 274

32-853 Łysa Góra

Tel. 14 66 57 313

email: sekretariat@mos.edu.pl


numery wewnętrzne:

  • sekretariat 21
  • dyrektor 22
  • księgowość 23
  • fax 25
  • intendent 26 / intendent@mos.edu.pl
  • grupa wychowawcze II i IV  27
  • grupa wychowawcze I i III   28