Skip to main content

Zarządzenie Dyrektora

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze z dnia 24 marca 2020 w sprawie: Organizacji realizacji zadań Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia” wydanym na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania […]

Zawieszenie zajęć

KOMUNIKAT DYREKTORA OŚRODKA W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz  zgody Organu Prowadzącego E.4323.8.1.2020.MM, zawieszam zajęcia dydaktyczno – wychowawcze Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii do dnia 28 marca […]

„Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” – rekrutacja

Rusza rekrutacja do projektu „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” i potrwa ona od 10 do 16 lutego 2020 r. Niezbędną dokumentację oraz pomoc można uzyskać u lidera szkolnego (Łukasz Jewuła) lub na stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.   Projekt  „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Skip to content